Naprapati för arbetsskador

Naprapati för arbetsskador

Att trivas på sin arbetsplats är en stor del av ens välmående. Om man mår dåligt rent psykiskt kan det tära rejält på ens arbetsförmåga och det är något som chefer måste vara uppmärksamma på. Om du som chef märker […]

Naprapati

Naprapati

Ordet naprapati kommer ursprungligen både från grekiska pathos som betyder “lidande” och tjeckiska napravit som betyder “att korrigera”. Om man har värk och är stel, kan man gå till en naprapat som manuellt behandlar, rehabiliterar och förebygger olika led-, skelett- […]